EL FRANCES DE   MI COLE

C.E.I.P.   TRINA  RULL

EL FRANCES DE   MI COLE

C.E.I.P.   TRINA  RULL

LE PETIT PRINCE

PRESENTARSE Y CONTESTAR

                            CUENTOS Y JUEGOS

LA LIEBRE Y LA TORTUGA

CANCION L'ENFANT ET L´OISEAU

JUEGO SOBRE LAS HABITACIONES DE LA CASA

https://quizizz.com/join/quiz/5b856b55c7a709001969e4a1/start?from=soloLinkShare&referrer=5e8b0ea73dcc72001bfbf4aa

LES VACANCES ( COPIAR Y PEGAR EN NAVEGADOR. EMPEZAD A JUGAR)

https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19UGqeYzVOa2K9BHPf8ztZJ24SyaqXYVhDz48TrWlA1ObYrZxR4hiPfAOqBLotznNDAfzZDpYIJlA%253D%253D?gameType=live

JUEGO DE LAS PARTES DEL CUERPO

https://quizizz.com/join/quiz/5eaee510f2f6a9001b29cdc7/start?from=soloLinkShare&referrer=5e8b0ea73dcc72001bfbf4aa

LOS SIMBOLOS DE FRANCIA

https://quizizz.com/join/quiz/5eaede3e9fd423001d6f7f3c/start?from=soloLinkShare&referrer=5e8b0ea73dcc72001bfbf4aa

JUEGO SOBRE LOS DEPORTES

https://quizizz.com/join/quiz/59c159d9a0e23310003907e6/start?from=soloLinkShare&referrer=5e8b0ea73dcc72001bfbf4aa

JUEGO DE EXPRESIONES

https://quizizz.com/join/quiz/5c9927c1dff479001b253167/start?studentShare=true

JUEGO VOCABULARIO EN FRANCES

https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19OhoAYUnZVA7ZQ46waWqeP0GxBwZktSpFQrmjcqL7aM3dwd%252FeDnDm8NXVYr8TfmPMSsRzMrTO3zw%253D%253D?gameType=solo